Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Idag, den 22 oktober, förhör FN:s Kvinnokommitté regeringen om hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. Dialogen genomförs i Genève men går att följa digitalt. Sveriges Kvinnoorganisationer förväntar sig att kommittén kommer ifrågasätta varför regeringen inte har gjort mer för att sluta inkomstgapet mellan könen och se till att fler sexualbrottsförövare fälls.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med andra feministiska organisationer träffat FN:s Kvinnokommitté inför fredagens dialog och gjort en egen granskning av tillståndet för kvinnors rättigheter i Sverige.

– Vi ser att utvecklingen mot ökad jämställdhet har stannat av på flera områden, och i vissa fall till och med gått bakåt i Sverige, och det har vi framfört till Kvinnokommittén. Förmodligen kommer experterna utifrån detta ställa kritiska frågor till regeringen om ekonomisk ojämställdhet, kvinnors stora ohälsa och straffriheten för vålds- och sexualbrott mot kvinnor med mera, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Dialogen genomförs på FN:s kontor i Genève men går att följa via FN:s webb-tv mellan klockan 10.00-17.00. Följ förhöret här!

Sverige företräds av en regeringsdelegation som leds av Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhetsminister Märta Stenevi. Sveriges Kvinnoorganisationer kommer att följa förhöret och finns tillgängliga för kommentarer under dagen. 

Här hittar du kvinnorörelsens skuggrapport ”Kvinnor i Sverige 2021 – en ganskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen”.