Kvinnor i Sverige 2021

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna i Sveriges Kvinnoorganisationers och CEDAW-nätverkets rapport om utvecklingen vad gäller kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken.

Rapporten är en skuggrapport om hur Sverige lever upp till FN:s Kvinnokonvention, framtagen inför FN:s 10:e granskning av hur Sverige lever upp till konventionen.

Ladda ner rapporten här

Läs mer om rapporten på DN debatt här.

Rapporten finns även att ta del av på engelskalättläst svenska och som tillgänglighetsanpassad version.

Inför granskningen har Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket även skickat in synpunkter till FN:s Kvinnokommitté om vilka områden som bör granskas. Kommitténs frågor till Sverige finns att läsa här (tillägg till fråga fem finns här). Regeringens svar på kommitténs frågor och officiella rapport om hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen finns att ta del av här.

CEDAW-nätverket

Rapporten är framtagen av Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med CEDAW-nätverket. Organisationer som ingår i CEDAW-nätverket och som står bakom rapporten är:

Sveriges Kvinnoorganisationer, Birth Rights Sweden, Dea-föreningen, Fredrika Bremer-förbundet, Gröna Kvinnor, Hand in Hand for Women, Internationella Kvinnoförbundet, Kvinnlig prioritet, KvinnorKan, Kvinnors Nätverk, Lönelotsarna, Operation 1325, Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion, RIFFI, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF, Stockholms FN-förening, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Tantpatrullen, Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, UN Women Sverige, Unizon, Varken Hora Eller Kuvad, VHEK, WINNET Sverige, World of no sexual abuse, Wonsa och Östersjöfred.

Rapporten är en del av Sveriges Kvinnoorganisationers och CEDAW-nätverkets arbete med skuggrapportering om hur Sverige lever upp till FNs Kvinnokonvention. Läs mer om vårt arbete med skuggrapportering här.

Läs mer om Kvinnokonventionen

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av FN:s generalförsamling 1979 och över 90 % av FN:s medlemsstater har förbundit sig att följa den.

Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som finns för att ytterligare poängtera och säkerställa avskaffandet av diskriminering av kvinnor.

Läs mer om kvinnokonventionen här.