Jämställdhet som en metod mot segregation – Nu tar vi hjälp av våra demokratiambassadörer för att ringa in de politiska områden som är viktigast för att öka utrikes födda kvinnors delaktighet i samhället.

Sveriges Kvinnoorganisationer har blivit beviljade statsbidrag från Delmos (Delegationen mot Segregation) för att kartlägga och utreda insatser för att motverka segregation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen kommer innehålla en behovsanalys och en plan för fortsatt arbete för att motverka segregation långsiktigt. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar denna metod som ger förutsättningar för att grundligt utreda de behov som finns och som kan leda till att stärka arbetet för jämställdhet och mot segregation långsiktigt. Vår utgångspunkt för arbetet är att satsningar på jämställdhet kan bidra till att minska segregation i samhället. Vi kommer undersöka kvinnor och tjejers levnadsvillkor i Sverige i relation till de sex jämställdhetspolitiska målen.

Studiecirklar

Förutom att sammanställa rapporter och statistik över kvinnors levnadsvillkor i Sverige kommer kartläggningen använda sig av de erfarenheter som framkommit inom vårt RÖSTRÄTTs-projekt. Genom studiecirklar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, kommer de deltagare som varit aktiva som demokratiambassadörer att själva formulera sina krav och behov. De analyser och erfarenheter som framkommer genom studiecirklarna kommer ligga till grund för den behovsanalys som presenteras i kartläggningen. Studiecirklarna kommer kompletteras med en enkätundersökning där demokratiambassadörerna och kvinnor i deras sammanhang ringar in de politikområden som de anser är viktigast för att öka känslan av delaktighet i samhället.

Samarbetsparter inom arbetet med kartläggningen är IM Vrigstad och Tjejer i Förening i Malmö.