I vår jämställdhetsgranskning av budgetpropositionen för 2013 har vi särskilt tittat på den ekonomiska krisens konsekvenser för kvinnors livsvillkor.

Vår granskning visar att:

–  Skillnader i disponibel inkomst mellan kvinnor och män har ökat sedan 2003. De reformer regeringen menar ska gynna jämställdheten, RUT-avdrag, jobbskatteavdrag och sänkningar av restaurangmomsen, har inte haft önskad effekt.

–  Det politiska intresset för jämställdhet och kvinnor som grupp får stå tillbaka till förmån för mäns livsvillkor och verksamhet. Bland annat ställs högre krav på sparsamhet på områden som domineras av kvinnor; skolan, vården och omsorgen. Det får negativa konsekvenser för samhällsekonomin och för jämställdheten.

–  Mindre än hälften av budgetens tabeller och diagram är könsuppdelade vilket leder till att skillnader i resultat mellan kvinnor och män inte utgör underlag för insatser. Regeringens satsningar kommer inte att leda till en jämställd framtid.

”Regeringen har framhållit att ökad jämställdhet har omedelbara ekonomiska fördelar och är en smart investering för framtiden. Det är en slutsats vi delar. Vi ser jämställdhet som en smart lösning på samhälleliga problem. Tyvärr är inte budgetpropositionens lösningar fullt så smarta som vi skulle önska”, Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnoorganisationer

RAPPORTEN KVINNORNA OCH KRISEN PRESENTERAS I RIKSDAGEN, SAL L4-17, DEN 29 MAJ KL. 10-12

Medverkande: Maria Arnholm, jämställdhetsminister, Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson (kd), Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson (fp), Elisabeth Svantesson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet (m), Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (mp), Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v), Ylva Johansson, talesperson för arbetsmarknad och jämställdhet (s). Moderator: Johanna Palmström, journalist och författare.

RAPPORTEN PUBLICERAS DEN 29 MAJ KL. 08:00 PÅ Sveriges KvinnoorganisationerS HEMSIDA: www.sverigeskvinnolobby.se.

För frågor: info@sverigeskvinnolobby.se 08 335247/ 070 239 60 08.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.