Regeringen beviljar 10 miljoner kronor till Sveriges Kvinnoorganisationer som tillsammans med de samlade kvinnoorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige arrangerar Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights.

Den 12-15 juni 2014 kommer 15 000 personer samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik och göra kvinnors rättigheter till verklighet.

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 för att ta pulsen på den jämställdhetspolitiska debatten och kraftsamla för att förverkliga de FN-dokument som fastställer kvinnors rättigheter och ålägger konventionsstaterna att avskaffa diskriminering av kvinnor. Nordiskt Forum Malmö 2014 vänder sig till civilsamhällets organisationer, aktivister, myndigheter, politiker, forskare, näringsliv och allmänhet.

”Konferensen är en framåtblickande kraftsamling för att formulera konkreta förslag och strategier för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet. Under senare år har strävan efter jämställdhet ifrågasatts på många håll i världen. De landvinningar som gjorts måste nu försvaras. Lösningen på världens problem har aldrig varit, och kan aldrig vara, att försämra för kvinnor. Det kan däremot ökad jämställdhet och kvinnorörelsens tolkningar och perspektiv vara. Genom Nordiskt Forum Malmö 2014 vill kvinnorörelsen i de nordiska länderna tillsammans med andra aktörer utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter”, säger Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

”Kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter”, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

”Det betyder mycket att man valt att lägga Nordiskt Forum i Malmö. I Malmö arbetar vi intensivt med jämställdhetsintegrering i hela staden, vi har infört barnomsorg på kvällar och nätter, progressiva barnomsorgstaxor, vi har budgetmål om rätt till heltid och vi har ett gediget arbete mot våld i nära relationer. Denna konferens kommer ytterligare att lyfta jämställdhetsfrågan i Malmö, i Norden och internationellt och bidra till idéer för att fortsätta utveckla arbetet för ett jämställt samhälle”, säger Hanna Gedin, kommunalråd i Malmö Stad.

Nordiskt Forum äger rum i Malmö 12-15 juni 2014. För mer information, besök: www.nf2014.org eller kontakta: Erika Eriksson, projektledare Sveriges Kvinnoorganisationer, 08 33 52 47erika.eriksson@sverigeskvinnolobby.se

Hanna Gedin (v), kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, 0768-686124 Yoav Bartal, Pressekreterare hos Nyamko Sabuni, 070-3575194.