Remissvar: Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök SOU (2023:37)

Sveriges Kvinnoorganisationer har yttrat sig över betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök SOU (2023:37).

Sveriges Kvinnoorganisationer tillstyrker flera av utredningens förslag och delar utredningens bedömningar i flera avseenden men ser det som nödvändigt att i det fortsatta utredningsarbetet vidta fler åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs hela vår remissyttrande här.