Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2015

SKRIFTLIGT UTTALANDE TILL FN:S KVINNOKOMMISSION (CSW59) 2014-10-24

Den 59:e kommissionen för kvinnors rättigheter äger rum i New York 9-20 mars 2015. Under rubriken Beijing+20 ska konferensen utvärdera vad som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen sedan den senaste kvinnovärldskonferensen hölls i Peking 1995.

I vårt skriftliga uttalande inför CSW 59 presenterar vi rekommendationer för hur kvinnors rättigheter kan stärkas på fem kritiska områden: ekonomi, hälsa, våld, miljö samt ny teknologi och media. Uttalandet utgår från det gemensamma slutdokumentet från Nordiskt Forum.

Läs vårt uttalande här.

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Läs mer om CSW och Sveriges Kvinnoorganisationers arbete inför mötet här.