I arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter möter vi ofta organisationer som har frågor om hur jämställdhetsarbetet ska förhålla sig till transperspektivet – det vill säga arbetet som rör transpersoner. Många gånger är det lätt. Att motverka stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män ska se ut och bete sig gynnar ökar alla människors frihet. Andra gånger är det svårare. Hur kan skillnader mellan kvinnors och mäns liv och villkor och transpersoner synliggöras samtidigt? Vem ska ha tillträde till könsuppdelade utrymmen? Och när passar det bättre att arbeta med olika perspektiv var för sig?

För att bidra till svaren på några av frågorna har vi tagit fram en enkel guide med råd på vägen. Guiden är inte allomfattande utan har sin grund i praktiskt jämställdhetsarbete och fokuserar just på mötet med transperspektivet. Använd gärna guiden på egen hand, eller kontakta oss om du vill att vi hjälper din organisation att hantera dessa svåra och viktiga frågor.

Lycka till i ert fortsatta jämställdhetsarbete!

Guiden hittar du här.