Lisa Palm

 Kommunikation, press och samarbeten Forum Jämställdhet. Projektledare Svenska Jämställdhetspriset