Gita Rajan

Gita Rajan är läkare och specialist i allmänmedicin, och hon nominerades av Kvinnliga Läkares Förening (KLF). Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor större delen av livet, men första yrkesmässiga arbetet var genom det feministiska radiomagasinet ”PittBull” på P3 som vann pris för bästa radioprogram år 2000. Gita Rajan har sedan mer än 15 år tillbaka varit engagerad i frågor som rör sexuellt våld. Hon har bland annat suttit i styrelsen för Rise, Sverige äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, och 2014 grundade hon organisationen WONSA, world of no sexual abuse, där hon nu är klinikchef för organisationens specialistklinik för sexualbrottsoffer. Gita Rajan är också doktorand på Karolinska Institutet, och temat för hennes avhandling är epidemiologi och behandling av ffa psykiska skador efter sexuellt våld. Gita Rajan brinner särskilt för att öka kunskapen i samhället om vad sexuellt våld gör med den som utsätts, och för att göra jämställd vård – där tillgång till specialistvård efter sexuellt våld – till en självklarhet.

Fotograf: Peter Cohn