Lönelotsarna är en förening som driver www.lonelotsarna.se– en kunskapsbank med rapporter, referensmaterial och handböcker. De verkar för jämställda löner genom:

  • kunskapsspridning, opinionsbildning och metodutveckling för jämställd lönesättning och lönekartläggningar
  • kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar utifrån diskrimineringslagen
  • det egna kostnadsfria lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots som också ger utrymme för erfarenhetsutbyte och samarbete för yrkesverksamma som använder verktyget

Besök webbsidan