Nio av tio unga kvinnor har på grund av reklam någon gång mått dåligt över sin vikt eller sitt utseende. Hälften av dem påverkas negativt så ofta som varje dag eller varje vecka. Det visar en enkätundersökning om reklam och psykisk hälsa bland unga som Sveriges Kvinnoorganisationer har genomfört. Idag lanserar Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen Reklamera – för ett samhälle fritt från könsdiskriminerande reklam.

Flickor och kvinnor kan inte röra sig i det offentliga rummet utan att mötas av onaturliga skönhetsideal och bilder som framställer kvinnor som sexualiserade objekt. Att ständigt matas av dessa budskap hindrar jämställdheten och påverkar kvinnors handlingsutrymme. Nu reklamerar vi den sexistiska reklamen, säger Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Sveriges Kvinnoorganisationers kampanj Reklamera gör det enkelt för människor att reagera och agera. Du ser en könsdiskriminerande reklambild – du fotar den och skickar den till reklamera@sverigeskvinnolobby.se eller hashtaggar den under #reklamera. Bilderna publiceras på kampanjens Facebook- och Instagramsidor och en anmälan görs till Reklamombudsmannen. Dessutom kontaktas företaget bakom reklamen och informeras om att människor reagerat på deras reklam och vill lämna tillbaka den.

Vi har märkt att det finns ett stort motstånd, folk är trötta på könsdiskriminerande reklam. Det kan kännas som ett stort steg att anmäla det man ser. Nu kan alla enkelt skicka reklamen till oss så vidareanmäler vi den, säger Moa Egonson, projektledare för Reklamera.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill tillsammans med allmänheten påverka företag, reklambransch och politiker. Kampanjens syfte är att höja medvetenheten, skapa en kanal där människor kan diskutera, reagera och agera, samt att verka för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

För mer information, kontakta projektledare Moa Egonson: moa.egonson@sverigeskvinnolobby.se / 070-23 96 008

Mer läsning

Kampanjens Facebooksida

Sammanställning av enkäten och mer info om kampanjen

Debattartikel publicerad på Aftonbladet 24 oktober 2012

Följ oss även på Instagram: @reklamera

Kampanjfilm