Budgetgranskning: Snabbspår & stickspår (2017)

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat regeringens etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017. Granskningen visar att nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd. Medan män i högre grad tar del av subventioner och snabbspår som leder till arbete, får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är särskilt stora i de subventionerade anställningarna, som också är de dyraste insatserna. Dessa stöd leder i störst utsträckning leder till jobb, vilket innebär att män både får de mest kostsamma och de mest effektiva insatserna. Granskningen visar också att det satsas mer på bristyrken i branscher där flest män jobbar som teknik, bygg och gröna näringar. Trots att det råder arbetsbrist inom kvinnodominerade sektorer, exempelvis vård och omsorg, görs inte motsvarande satsningar där.

Rapporten: Snabbspår och stickspår.

Ylva Clara

Rapporten har överlämnats till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och diskuterades vid ett seminarium i riksdagen den 6 april.

Läs mer

Pressmeddelande vid rapportsläpp 6 april.

Debattartikel i Göteborgs-Posten 6 april.

Om arbetet med budgetgranskningar

Sveriges Kvinnoorganisationer gör årligen granskningar av regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att se i vilken grad regeringen lever upp till sina åtaganden om jämställdhetsintegrering, och att se hur samhällets resurser fördelas. Årets granskning Snabbspår & stickspår har genomförts i samarbete med några av våra medlemsorganisationer som organiserar utrikes födda kvinnor: Kurdistans kvinnoförbund, Internationella kvinnoförbundet, Tjejers rätt i samhället, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Varken hora eller kuvad.

Läs mer om vårt arbete med budgetgranskning här.