Sveriges Kvinnoorganisationers verksamhetsberättelse 2019

Under 2019 har Sveriges Kvinnoorganisationer genomfört Forum Jämställdhet, deltagit i CSW, gjort en jämställdhetsgranskning inför Europaparlamentsvalet, anordnat konferensen Makt, sex och skolan, lanserat metodhandböckerna Makt att forma samhället och sitt eget liv för kommuner och politiska partier som vill engagera utrikes födda kvinnor, Från ord till (för)handling om hur kollektivavtalen kan användas för att öka jämställdheten och Makt, sex och skolan om hur sexuella trakasserier kan motverkas i skolan. Vi har också jämfört föräldraförsäkringssystemen i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv i rapporten Föräldraledig – mer än en köksbordsfråga, uppmärksammat tjugoårsjubileet av den svenska sexköpslagen och fortsatt kampen mot sexistisk reklam inom initiativet Reklamera. Om detta och mycket mer kan du läsa i vår verksamhetsberättelse för 2019!

Gå till verksamhetsberättelsen 2019