Ny rapport: Kvinnor i Sverige 2021

Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna i en ny granskning av kvinnors livsvillkor och jämställdhetspolitiken som Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med CEDAW-nätverket presenterade på Internationella kvinnodagen. Granskningen visar att utvecklingen för kvinnor har avstannat eller går bakåt på flera centrala områden. 

Under lång tid har det funnits en utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige. Nu ser vi att den utvecklingen har stannat av, och på vissa områden till och med går bakåt. Vår rapport visar att vi är långt ifrån jämställda i Sverige och att det saknas reformer och politisk vilja för att bryta den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om rapporten på DN debatt här.

Den 18 mars arrangerade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med CEDAW-nätverket ett webbinarium om rapporten. Ta del av webbinariet i efterhand:

Presentationer av paneldeltagarna finns att ta del av nedan.

Agneta Stark, docent företagsekonomi, se presentation här.
Åsa Gunnarsson, professor rättsvetenskap, se presentation här.
Gunnel Hensing, professor socialmedicin se presentation här.
Lena Svenaeus, doktor rättssociologi och fd JämO, se presentation här.

Rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021” är framtagen av Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med CEDAW-nätverket. Organisationer som ingår i CEDAW-nätverket och som står bakom rapporten är:

Sveriges Kvinnoorganisationer, Birth Rights Sweden, Dea-föreningen, Fredrika Bremer-förbundet, Gröna Kvinnor, Hand in Hand for Women, Internationella Kvinnoförbundet, Kvinnlig prioritet, KvinnorKan, Kvinnors Nätverk, Lönelotsarna, Operation 1325, Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion, RIFFI, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF, Stockholms FN-förening, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Tantpatrullen, Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, UN Women Sverige, Unizon, Varken Hora Eller Kuvad, VHEK, WINNET Sverige, World of no sexual abuse, Wonsa och Östersjöfred.

Rapporten är en del av Sveriges Kvinnoorganisationers och CEDAW-nätverkets arbete med skuggrapportering om hur Sverige lever upp till FNs Kvinnokonvention. Läs mer om vårt arbete med skuggrapportering här.